Sposób leczenia dyskalkulii

Liczenie sprawia problemu wielu dzieciom w wieku szkolnym. Najczęściej jest to tabliczka mnożne, ponieważ trzeba ją umieć na pamięć. Jednak są znacznie poważniejsze problemy, które są zaburzeniami matematycznymi i znacznie utrudniają dziecku rozwój.

Czy dyskalkulię można wyleczyć?

leczenie dyskalkuliiMatematyka należy do nauk ścisłych, które bywają uciążliwe dla wielu uczniów. Dzieci, które nie mają żadnych problemów z matematyką, albo są zdolne, pracowite, lub rodzice zadbali o ich rozwój jeszcze zanim zostały zapisane do szkoły. Jedną z poważniejszych chorób wieku dziecięcego jest dyskalkulia, która polega na nieumiejętności wykonywania podstawowych działań arytmetycznych. Dzieci z tym zaburzeniem nie potrafią właściwe dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, czy nawet zapisywać cyfr. Często liczą na palcach i nie potrafią odczytać właściwie godziny na zegarku. Jest to choroba, która musi być zdiagnozowana przez lekarza neurologa, lub neuropsychologa po przeprowadzonym szeregu badań i testów. Leczenie dyskalkulii jest niezbędne jeżeli chcemy wyrównać szanse dziecka na normalny rozwój. Osoby cierpiące na to zaburzenie, prawie zawsze mają dość wysoki poziom intelektu i nie wykazują kłopotów poza daną dziedziną. W leczeniu ważne są zajęcia korekcyjno – wyrównawcze, które pomagają dziecku na znalezienie właściwego rozwiązania, ale także praca rodzica z dzieckiem w domu. Chodzi tu o pomoc w zadaniach domowych, podczas których trzeba wykazać się cierpliwością i pokazać dziecku wiele sposób na rozwiązanie.

Dyskalkulię można wyleczyć, jednak wymaga to wkładu siły i zaangażowania. Trzeba zachęcać dziecko do jak najczęstszego liczenia i wykonywania zadań matematycznych w życiu codziennym, aby się oswajało z nimi i nie nastawiało negatywnie. Cały problem tkwi w mózgu, więc trzeba go odpowiednio podejść.